Бразилия: Коефициент на плодовитост

(Мерна единица: брой раждания на една жена; Източник: Световната банка)

Коефициент на плодовитост (брой раждания на една жена): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Бразилия от 1960 г. до 2014 г. Средната стойност за Бразилия през този период е 3.53 брой раждания на една жена при минимум от 1.79 брой раждания на една жена през 2014 г. и максимум от 6.21 брой раждания на една жена през 1960 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Total fertility rate represents the number of children that would be born to a woman if she were to live to the end of her childbearing years and bear children in accordance with age-specific fertility rates of the specified year.