Бразилия: Real interest rate

(Мерна единица: percent; Източник: The International Monetary Fund)

Real interest rate (percent): За този индикатор, The International Monetary Fund предоставя данни за Бразилия от 1997 г. до 2016 г. Средната стойност за Бразилия през този период е 41.84 percent при минимум от 18.5 percent през 2013 г. и максимум от 77.62 percent през 1998 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Real interest rate is the lending interest rate adjusted for inflation as measured by the GDP deflator. The terms and conditions attached to lending rates differ by country, however, limiting their comparability.