Бразилия: Оборот на фондовата борса

(Мерна единица: процента; Източник: Световната банка)

Оборот на фондовата борса (процента): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Бразилия от 2000 г. до 2016 г. Средната стойност за Бразилия през този период е 55.59 процента при минимум от 30.05 процента през 2003 г. и максимум от 96.27 процента през 2008 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Turnover ratio is the value of domestic shares traded divided by their market capitalization. The value is annualized by multiplying the monthly average by 12.