Бразилия: Процент Християни

(Мерна единица: процента; Източник: Световната банка)

Процент Християни (процента): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Бразилия от 1960 г. до 2013 г. Средната стойност за Бразилия през този период е 95.9 процента при минимум от 94.4 процента през 1966 г. и максимум от 100.1 процента през 2012 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API