Бразилия: Износ на въглища

(Мерна единица: хил. американски тона; Източник: Световната банка)

Износ на въглища (хил. американски тона): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Бразилия от 1986 г. до 2014 г. Средната стойност за Бразилия през този период е 0.58 хил. американски тона при минимум от 0.02 хил. американски тона през 1989 г. и максимум от 1.2 хил. американски тона през 1986 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API