Бразилия: Внос на електроенергия

(Мерна единица: млрд. киловатчаса; Източник: Световната банка)

Внос на електроенергия (млрд. киловатчаса): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Бразилия от 1980 г. до 2014 г. Средната стойност за Бразилия през този период е 28.51 млрд. киловатчаса при минимум от 0.01 млрд. киловатчаса през 1982 г. и максимум от 43 млрд. киловатчаса през 2000 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API