Бразилия Икономически индикатори
Изберете индикатор

Бразилия Бизнес свобода

(точки, Източник: Световната банка)

Бизнес свобода (точки): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Бразилия от 1995 г. до 2017 г. Средната стойност за Бразилия през този период е 60.94 точки при минимум от 53 точки през 2013 г. и максимум от 70 точки през 1997 г.


От:
До:
Download as:
Класиране по Бизнес свобода на повече от 200 държави. Създайте и изтеглете графики за: Бразилия, Бизнес свобода и други индикатори чрез инструмента за сравнение на държави..

Definition: The Business freedom index is based on 10 indicators, using data from the World Bank’s Doing Business study: Starting a business-procedures (number), time (days), cost (% of income per capita), and minimum capital (% of income per capita); Obtaining a license—procedures (number), time (days), and cost (% of income per capita); Closing a business—time (years), cost (% of estate), and recovery rate (cents on the dollar).