Бразилия: Производство на водноелектрическа енергия

(Мерна единица: млрд. киловатчаса; Източник: Световната банка)

Производство на водноелектрическа енергия (млрд. киловатчаса): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Бразилия от 1980 г. до 2014 г. Средната стойност за Бразилия през този период е 268.63 млрд. киловатчаса при минимум от 128 млрд. киловатчаса през 1980 г. и максимум от 424.05 млрд. киловатчаса през 2011 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Hydroelectric generation excludes generation from hydroelectric pumped storage.