Бразилия: Обща глобализация

(Мерна единица: точки; Източник: Световната банка)

Обща глобализация (точки): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Бразилия от 1973 г. до 2014 г. Средната стойност за Бразилия през този период е 48.92 точки при минимум от 38.32 точки през 1973 г. и максимум от 59.78 точки през 2014 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : The overall index of globalization covers the economic, social, and political dimensions of globalization. Higher values denote greater globalization.