Бразилия Икономически индикатори
Изберете индикатор

Бразилия Потребление на втечнени нефтени газове (LPG)

(хиляди барели на ден, Източник: Световната банка)

Потребление на втечнени нефтени газове (LPG) (хиляди барели на ден): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Бразилия от 1986 г. до 2013 г. Средната стойност за Бразилия през този период е 194.5 хиляди барели на ден при минимум от 124 хиляди барели на ден през 1986 г. и максимум от 239 хиляди барели на ден през 2005 г.


От:
До:
Download as:
Класиране по Потребление на втечнени нефтени газове (LPG) на повече от 200 държави. Създайте и изтеглете графики за: Бразилия, Потребление на втечнени нефтени газове (LPG) и други индикатори чрез инструмента за сравнение на държави..

Definition: Liquefied petroleum gases include ethane, ethylene, propane, propylene, normal butane, butylene, isobutane, and isobutylene. The Liquefied Petroleum Gases consumption also includes, where data are available, liquefied petroleum gases sold directly from natural gas processing plants for fuel or chemical uses and pentanes plus.