Бразилия: Потребление на втечнени нефтени газове (LPG)

(Мерна единица: хиляди барели на ден; Източник: Световната банка)

Потребление на втечнени нефтени газове (LPG) (хиляди барели на ден): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Бразилия от 1986 г. до 2013 г. Средната стойност за Бразилия през този период е 194.5 хиляди барели на ден при минимум от 124 хиляди барели на ден през 1986 г. и максимум от 239 хиляди барели на ден през 2005 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Liquefied petroleum gases include ethane, ethylene, propane, propylene, normal butane, butylene, isobutane, and isobutylene. The Liquefied Petroleum Gases consumption also includes, where data are available, liquefied petroleum gases sold directly from natural gas processing plants for fuel or chemical uses and pentanes plus.