Бразилия: Процент Мюсюлмани

(Мерна единица: процента; Източник: Световната банка)

Процент Мюсюлмани (процента): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Бразилия от 1960 г. до 2013 г. Средната стойност за Бразилия през този период е процента при минимум от процента през г. и максимум от процента през г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
No data for this country