Бразилия: Лишаване от свобода

(Мерна единица: брой затворници на 100 000 дущи; Източник: Световната банка)

Лишаване от свобода (брой затворници на 100 000 дущи): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Бразилия от 2003 г. до 2014 г. Средната стойност за Бразилия през този период е 242 брой затворници на 100 000 дущи при минимум от 155 брой затворници на 100 000 дущи през 2003 г. и максимум от 297 брой затворници на 100 000 дущи през 2013 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API