Бразилия: Процент Протестанти

(Мерна единица: процента; Източник: Световната банка)

Процент Протестанти (процента): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Бразилия от 1960 г. до 2013 г. Средната стойност за Бразилия през този период е 11.3 процента при минимум от 3.9 процента през 1960 г. и максимум от 23.4 процента през 2013 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API