Бразилия: Кражби

(Мерна единица: брой кражби на 100 000 души; Източник: Световната банка)

Кражби (брой кражби на 100 000 души): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Бразилия от 2006 г. до 2013 г. Средната стойност за Бразилия през този период е 861 брой кражби на 100 000 души при минимум от 619 брой кражби на 100 000 души през 2011 г. и максимум от 1080 брой кражби на 100 000 души през 2006 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API