България Икономически индикатори
Изберете индикатор

България Control of corruption

(points, Източник: The World Bank)

Control of corruption (points): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за България от 1996 г. до 2015 г. Средната стойност за България през този период е -0.22 points при минимум от -0.78 points през 1996 г. и максимум от 0.1 points през 2004 г.


От:
До:
Download as:
Класиране по Control of corruption на повече от 200 държави. Създайте и изтеглете графики за: България, Control of corruption и други индикатори чрез инструмента за сравнение на държави..

Definition: The index for Control of Corruption captures perceptions of the extent to which public power is exercised for private gain, including both petty and grand forms of corruption, as well as capture of the state by elites and private interests.