Канада: Достъп до електричество

(Мерна единица: процента; Източник: Световната банка)

Достъп до електричество (процента): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Канада от 1990 г. до 2014 г. Средната стойност за Канада през този период е 100 процента при минимум от 100 процента през 1990 г. и максимум от 100 процента през 1990 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Access to electricity is the percentage of population with access to electricity. Electrification data are collected from industry, national surveys and international sources.