Канада: Раждаемост

(Мерна единица: брой раждания на 1000 души; Източник: Световната банка)

Раждаемост (брой раждания на 1000 души): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Канада от 1960 г. до 2014 г. Средната стойност за Канада през този период е 14.93 брой раждания на 1000 души при минимум от 10.5 брой раждания на 1000 души през 2003 г. и максимум от 26.7 брой раждания на 1000 души през 1960 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Crude birth rate indicates the number of live births occurring during the year, per 1,000 population estimated at midyear. Subtracting the crude death rate from the crude birth rate provides the rate of natural increase, which is equal to the rate of population change in the absence of migration.