Канада: Високотехнологичен износ, процент от износа на промишлени продукти

(Мерна единица: процента; Източник: Световната банка)

Високотехнологичен износ, процент от износа на промишлени продукти (процента): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Канада от 1988 г. до 2016 г. Средната стойност за Канада през този период е 14.25 процента при минимум от 10.79 процента през 1988 г. и максимум от 17.73 процента през 2000 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : High-technology exports are products with high R&D intensity, such as in aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and electrical machinery.