Канада: Патентни заявки от резиденти

(Мерна единица: патентни заявки; Източник: Световната банка)

Патентни заявки от резиденти (патентни заявки): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Канада от 1960 г. до 2015 г. Средната стойност за Канада през този период е 2888 патентни заявки при минимум от 1310 патентни заявки през 1961 г. и максимум от 5522 патентни заявки през 2006 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Patent applications are worldwide patent applications filed through the Patent Cooperation Treaty procedure or with a national patent office for exclusive rights for an invention--a product or process that provides a new way of doing something or offers a new technical solution to a problem. A patent provides protection for the invention to the owner of the patent for a limited period, generally 20 years.