Канада: Railway transport of goods

(Мерна единица: metric tons times kilometers; Източник: The World Bank)

Railway transport of goods (metric tons times kilometers): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Канада от 1982 г. до 2014 г. Средната стойност за Канада през този период е 211049 metric tons times kilometers при минимум от 104439 metric tons times kilometers през 1982 г. и максимум от 358154 metric tons times kilometers през 2008 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Goods transported by railway are the volume of goods transported by railway, measured in metric tons times kilometers traveled.