Канада: Процент Будисти

(Мерна единица: процента; Източник: Световната банка)

Процент Будисти (процента): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Канада от 1960 г. до 2013 г. Средната стойност за Канада през този период е 0.7 процента при минимум от 0.2 процента през 1960 г. и максимум от 1.5 процента през 2012 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API