Канада: Процент Католици

(Мерна единица: процента; Източник: Световната банка)

Процент Католици (процента): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Канада от 1960 г. до 2013 г. Средната стойност за Канада през този период е 45.1 процента при минимум от 44.4 процента през 2013 г. и максимум от 45.8 процента през 1960 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API