Канада: Процент Християни

(Мерна единица: процента; Източник: Световната банка)

Процент Християни (процента): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Канада от 1960 г. до 2013 г. Средната стойност за Канада през този период е 87.3 процента при минимум от 80.3 процента през 2013 г. и максимум от 94.5 процента през 1960 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API