Канада: Civil liberties

(Мерна единица: points; Източник: The Freedom House)

Civil liberties (points): За този индикатор, The Freedom House предоставя данни за Канада от 1972 г. до 2016 г. Средната стойност за Канада през този период е 1 points при минимум от 1 points през 1972 г. и максимум от 1 points през 1972 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : The Civil Liberties index from the Freedom House evaluate the following: freedom of expression and belief, associational and organizational rights, rule of law, and personal autonomy and individual rights. The rating ranges from 1 (strong liberties) to 7 (no liberties).