Канада: Потребление на въглища

(Мерна единица: хил. американски тона; Източник: Световната банка)

Потребление на въглища (хил. американски тона): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Канада от 1980 г. до 2014 г. Средната стойност за Канада през този период е 57418.02 хил. американски тона при минимум от 41434.73 хил. американски тона през 1980 г. и максимум от 70301 хил. американски тона през 2007 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Coal consumption includes anthracite, subanthracite, bituminous, subbituminous, lignite, brown coal, and oil shale. It also includes net imports of metallurgical coke.