Канада: Внос на въглища

(Мерна единица: хил. американски тона; Източник: Световната банка)

Внос на въглища (хил. американски тона): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Канада от 1980 г. до 2014 г. Средната стойност за Канада през този период е 17012.79 хил. американски тона при минимум от 8619 хил. американски тона през 2014 г. и максимум от 26044 хил. американски тона през 2001 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API