Канада: Ставка на корпоративния данък

(Мерна единица: процента; Източник: Световната банка)

Ставка на корпоративния данък (процента): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Канада от 2006 г. до 2016 г. Средната стойност за Канада през този период е 30 процента при минимум от 26 процента през 2012 г. и максимум от 36 процента през 2006 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : The highest statutory corporate tax rate at central government level. Rates are provided by KPMG member firms.