Канада: Access to drinking water, urban

(Мерна единица: percent; Източник: WHO/UNICEF)

Access to drinking water, urban (percent): За този индикатор, WHO/UNICEF предоставя данни за Канада от 1990 г. до 2015 г. Средната стойност за Канада през този период е 100 percent при минимум от 100 percent през 1990 г. и максимум от 100 percent през 1990 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API