Канада: Foreign Direct Investment, billion dollars

(Мерна единица: billion U.S. dollars; Източник: The World Bank)

Foreign Direct Investment, billion dollars (billion U.S. dollars): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Канада от 1970 г. до 2016 г. Средната стойност за Канада през този период е 20.03 billion U.S. dollars при минимум от 0.09 billion U.S. dollars през 1982 г. и максимум от 120.42 billion U.S. dollars през 2007 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API