Канада: Процент Индуси

(Мерна единица: процента; Източник: Световната банка)

Процент Индуси (процента): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Канада от 1960 г. до 2013 г. Средната стойност за Канада през този период е 0.6 процента при минимум от 0.1 процента през 1960 г. и максимум от 2.1 процента през 2013 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API