Канада: Социална глобализация

(Мерна единица: точки; Източник: Световната банка)

Социална глобализация (точки): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Канада от 1973 г. до 2014 г. Средната стойност за Канада през този период е 83.91 точки при минимум от 69.98 точки през 1978 г. и максимум от 90.2 точки през 2004 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Social globalization has three dimensions: personal contacts, information flows, and cultural proximity. The sub-index on personal contacts includes international telecom traffic, degree of tourism, transfers, foreign population, and number of international letters. The sub-index on information flows includes number of internet users, share of households with a television set, and trade in newspapers. The sub-index on cultural proximity includes trade in books and number of McDonald’s restaurants and Ikea located in a country.