Канада: Потребление на възобновяема енергия

(Мерна единица: млрд. киловатчаса; Източник: Световната банка)

Потребление на възобновяема енергия (млрд. киловатчаса): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Канада от 1980 г. до 2012 г. Средната стойност за Канада през този период е 331.82 млрд. киловатчаса при минимум от 252.23 млрд. киловатчаса през 1980 г. и максимум от 398.29 млрд. киловатчаса през 2011 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Total Renewables Electricity Net Consumption (Net consumption excludes the energy consumed by the generating units)