Канада: Производство на възобновяема енергия

(Мерна единица: млрд. киловатчаса; Източник: Световната банка)

Производство на възобновяема енергия (млрд. киловатчаса): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Канада от 1980 г. до 2014 г. Средната стойност за Канада през този период е 335.59 млрд. киловатчаса при минимум от 252 млрд. киловатчаса през 1980 г. и максимум от 412.52 млрд. киловатчаса през 2013 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Total Renewables Electricity Net Generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units and also excludes generation from hydroelectric pumped storage)