Централна А. Р. Икономически индикатори
Изберете индикатор

Централна А. Р. Control of corruption

(points, Източник: The World Bank)

Control of corruption (points): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Централна А. Р. от 1996 г. до 2015 г. Средната стойност за Централна А. Р. през този период е -1.09 points при минимум от -1.39 points през 1996 г. и максимум от -0.84 points през 2010 г.


От:
До:
Download as:
Класиране по Control of corruption на повече от 200 държави. Създайте и изтеглете графики за: Централна А. Р., Control of corruption и други индикатори чрез инструмента за сравнение на държави..

Definition: The index for Control of Corruption captures perceptions of the extent to which public power is exercised for private gain, including both petty and grand forms of corruption, as well as capture of the state by elites and private interests.