Фарьорските острови Икономически индикатори

Основни икономически индикатори
Gross Domestic Product, billions of U.S. dollars
Брутен Вътрешен Продукт, милиарди Щатски долари
GDP per capita, constant 2010 dollars
Капиталови инвестиции като процент от БВП
Капиталови инвестиции, млрд. щатски долари
Household consumption as percent of GDP
Потребление на домакинствата, млрд. щатски долари
Savings as percent of GDP
Спестявания, млрд. щатски долари
Government spending as percent of GDP
Държавни разходи, млрд. щатски долари
Value added by the manufacturing sector as percent of GDP
Value added in the services sector as percent of GDP
Manufacturing value added, billion USD
Services value added, billion USD
Международни транзакции
Terms of trade, base year = 2000
Exports of goods and services as percent of GDP
Exports of goods and services, billion USD
Imports of goods and services as percent of GDP
Imports of goods and services, billion USD
Current account balance as percent of GDP
Current account balance, billion USD
Trade balance as percent of GDP
Trade balance, billion USD
Транспорт и инфраструктура
Internet users, per 100 people
Broadband internet subscribers
Fixed broadband internet subscribers per 100 people
Mobile phone subscribers, in millions
Mobile phone subscribers, per 100 people
Енергетика и околна среда
Емисии на въглероден двуокис (CO2), хиляди тонове
Емисии на въглероден двуокис (СО2) на глава от населението
Приходи минус производствени разходи от нефт, процент от БВП
Приходи минус производствени разходи от природен газ, процент от БВП
Достъп до електричество, процент от населението
Иновации
Разходи за научноизследователска и развойна дейност, процент от БВП
Износ на информационни технологии, процент от общия износ на стоки
Високотехнологичен износ
Високотехнологичен износ, процент от износа на промишлени продукти
Здравеопазване
Очаквана продължителност на живота, в години
Брой на ражданията на 1000 души годишно
Смъртност, на 1000 души
Коефициент на плодовитост, брой раждания на една жена
Глобализация
Индекс на глобализацията (0-100)
Индекс на политическата глобализация (0-100)
Индекс на социалната глобализация (0-100)
Индустрия: Нефт, въглища и електроенергия
Производство на бензин в хиляди барели на ден
Производство на авиационно гориво в хиляди барели на ден
Производство на втечнени нефтени газове (LPG) в хиляди барели на ден
Потребление на нефт, хиляди барели на ден
Gasoline consumption, thousand barrels per day
Потребление на авиационно гориво, хиляди барели на ден
Производство на електроенергия, млрд. киловатчаса
Производство на водноелектрическа енергия, млрд. киловатчаса
Потребление на електроенергия, млрд. киловатчаса
Капацитет на производството на електроенергия, млн. киловата
Производство на възобновяема енергия, млрд. киловатчаса
Потребление на възобновяема енергия, млрд. киловатчаса
Престъпност
Брой на затворниците на 100 000 души
Други индикатори
Население, в милиони
Percent urban population