Габон: Youth unemployment

(Мерна единица: percent; Източник: The World Bank)

Youth unemployment (percent): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Габон от 1991 г. до 2017 г. Средната стойност за Габон през този период е 38.3 percent при минимум от 35.1 percent през 2005 г. и максимум от 41.7 percent през 1993 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Youth unemployment refers to the share of the labor force ages 15-24 without work but available for and seeking employment.