Германия Икономически индикатори
Изберете индикатор

Германия Съотношение мъже/жени в следгимназиално образование

(процента, Източник: Световната банка)

Съотношение мъже/жени в следгимназиално образование (процента): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Германия от 1992 г. до 2015 г. Средната стойност за Германия през този период е 0.85 процента при минимум от 0.75 процента през 1992 г. и максимум от 0.96 процента през 2015 г.


От:
До:
Download as:
Класиране по Съотношение мъже/жени в следгимназиално образование на повече от 200 държави. Създайте и изтеглете графики за: Германия, Съотношение мъже/жени в следгимназиално образование и други индикатори чрез инструмента за сравнение на държави..

Definition: Gender parity index for gross enrollment ratio in tertiary education is the ratio of women to men enrolled at tertiary level in public and private schools.