Германия: Real interest rate

(Мерна единица: percent; Източник: The International Monetary Fund)

Real interest rate (percent): За този индикатор, The International Monetary Fund предоставя данни за Германия от 1978 г. до 2016 г. Средната стойност за Германия през този период е 6.3 percent при минимум от 2.41 percent през 2012 г. и максимум от 10.13 percent през 2000 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Real interest rate is the lending interest rate adjusted for inflation as measured by the GDP deflator. The terms and conditions attached to lending rates differ by country, however, limiting their comparability.