Германия Икономически индикатори
Изберете индикатор

Германия Съотношение ученици/учители в началните училища

(брой ученици на един учител, Източник: Световната банка)

Съотношение ученици/учители в началните училища (брой ученици на един учител): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Германия от 1993 г. до 2015 г. Средната стойност за Германия през този период е 14.44 брой ученици на един учител при минимум от 11.58 брой ученици на един учител през 2013 г. и максимум от 17.46 брой ученици на един учител през 1995 г.


От:
До:
Download as:
Класиране по Съотношение ученици/учители в началните училища на повече от 200 държави. Създайте и изтеглете графики за: Германия, Съотношение ученици/учители в началните училища и други индикатори чрез инструмента за сравнение на държави..

Definition: Primary school pupil-teacher ratio is the average number of pupils per teacher in primary school.