Германия Икономически индикатори
Изберете индикатор

Германия Потребление на въглища

(хил. американски тона, Източник: Световната банка)

Потребление на въглища (хил. американски тона): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Германия от 1991 г. до 2014 г. Средната стойност за Германия през този период е 284151.79 хил. американски тона при минимум от 247775 хил. американски тона през 2009 г. и максимум от 407782 хил. американски тона през 1991 г.


От:
До:
Download as:
Класиране по Потребление на въглища на повече от 200 държави. Създайте и изтеглете графики за: Германия, Потребление на въглища и други индикатори чрез инструмента за сравнение на държави..

Definition: Coal consumption includes anthracite, subanthracite, bituminous, subbituminous, lignite, brown coal, and oil shale. It also includes net imports of metallurgical coke.