Германия Икономически индикатори
Изберете индикатор

Германия Износ на въглища

(хил. американски тона, Източник: Световната банка)

Износ на въглища (хил. американски тона): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Германия от 1991 г. до 2014 г. Средната стойност за Германия през този период е 815 хил. американски тона при минимум от 125 хил. американски тона през 2001 г. и максимум от 3897 хил. американски тона през 1991 г.


От:
До:
Download as:
Класиране по Износ на въглища на повече от 200 държави. Създайте и изтеглете графики за: Германия, Износ на въглища и други индикатори чрез инструмента за сравнение на държави..