Германия Икономически индикатори
Изберете индикатор

Германия Потребление на електроенергия

(млрд. киловатчаса, Източник: Световната банка)

Потребление на електроенергия (млрд. киловатчаса): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Германия от 1991 г. до 2014 г. Средната стойност за Германия през този период е 519.89 млрд. киловатчаса при минимум от 475 млрд. киловатчаса през 1994 г. и максимум от 553.01 млрд. киловатчаса през 2010 г.


От:
До:
Download as:
Класиране по Потребление на електроенергия на повече от 200 държави. Създайте и изтеглете графики за: Германия, Потребление на електроенергия и други индикатори чрез инструмента за сравнение на държави..

Definition: Total Electricity Net Consumption = total net electricity generation + electricity imports - electricity exports – electricity transmission and distribution losses. Net consumption excludes the energy consumed by the generating units.