Германия Икономически индикатори
Изберете индикатор

Германия Износ на електроенергия

(млрд. киловатчаса, Източник: Световната банка)

Износ на електроенергия (млрд. киловатчаса): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Германия от 1991 г. до 2014 г. Средната стойност за Германия през този период е 49.36 млрд. киловатчаса при минимум от 31 млрд. киловатчаса през 1991 г. и максимум от 74.32 млрд. киловатчаса през 2014 г.


От:
До:
Download as:
Класиране по Износ на електроенергия на повече от 200 държави. Създайте и изтеглете графики за: Германия, Износ на електроенергия и други индикатори чрез инструмента за сравнение на държави..