Германия Икономически индикатори
Изберете индикатор

Германия Парична свобода

(точки, Източник: Световната банка)

Парична свобода (точки): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Германия от 1995 г. до 2017 г. Средната стойност за Германия през този период е 84.45 точки при минимум от 79.9 точки през 2010 г. и максимум от 89.4 точки през 2001 г.


От:
До:
Download as:
Класиране по Парична свобода на повече от 200 държави. Създайте и изтеглете графики за: Германия, Парична свобода и други индикатори чрез инструмента за сравнение на държави..

Definition: The score for the Monetary freedom index is based on two factors: the weighted average inflation rate for the most recent three years and price controls. Higher index values denote price stability without microeconomic intervention.