Германия: Кражби

(Мерна единица: брой кражби на 100 000 души; Източник: Световната банка)

Кражби (брой кражби на 100 000 души): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Германия от 2003 г. до 2014 г. Средната стойност за Германия през този период е 2149 брой кражби на 100 000 души при минимум от 1516 брой кражби на 100 000 души през 2009 г. и максимум от 3043 брой кражби на 100 000 души през 2003 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API