Гана Икономически индикатори
Изберете индикатор

Гана Control of corruption

(points, Източник: The World Bank)

Control of corruption (points): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Гана от 1996 г. до 2015 г. Средната стойност за Гана през този период е -0.12 points при минимум от -0.36 points през 2005 г. и максимум от 0.07 points през 2007 г.


От:
До:
Download as:
Класиране по Control of corruption на повече от 200 държави. Създайте и изтеглете графики за: Гана, Control of corruption и други индикатори чрез инструмента за сравнение на държави..

Definition: The index for Control of Corruption captures perceptions of the extent to which public power is exercised for private gain, including both petty and grand forms of corruption, as well as capture of the state by elites and private interests.