Гренада Икономически индикатори
Изберете индикатор

Гренада Control of corruption

(points, Източник: The World Bank)

Control of corruption (points): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Гренада от 1996 г. до 2015 г. Средната стойност за Гренада през този период е 0.51 points при минимум от 0.27 points през 2014 г. и максимум от 0.9 points през 1996 г.


От:
До:
Download as:
Класиране по Control of corruption на повече от 200 държави. Създайте и изтеглете графики за: Гренада, Control of corruption и други индикатори чрез инструмента за сравнение на държави..

Definition: The index for Control of Corruption captures perceptions of the extent to which public power is exercised for private gain, including both petty and grand forms of corruption, as well as capture of the state by elites and private interests.