Индия Икономически индикатори
Изберете индикатор

Индия Емисии на въглероден двуокис (CO2)

(килотона, Източник: Световната банка)

Емисии на въглероден двуокис (CO2) (килотона): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Индия от 1960 г. до 2014 г. Средната стойност за Индия през този период е 704902.55 килотона при минимум от 120581.96 килотона през 1960 г. и максимум от 2238377.25 килотона през 2014 г.


От:
До:
Download as:
Класиране по Емисии на въглероден двуокис (CO2) на повече от 200 държави. Създайте и изтеглете графики за: Индия, Емисии на въглероден двуокис (CO2) и други индикатори чрез инструмента за сравнение на държави..

Definition: Carbon dioxide emissions are those stemming from the burning of fossil fuels and the manufacture of cement. They include carbon dioxide produced during consumption of solid, liquid, and gas fuels and gas flaring.