Индия: Риск от принудително отчуждаване

(Мерна единица: индексни пункта; Източник: Световната банка)

Риск от принудително отчуждаване (индексни пункта): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Индия от 2014 г. до 2016 г. Средната стойност за Индия през този период е 3 индексни пункта при минимум от 3 индексни пункта през 2014 г. и максимум от 3 индексни пункта през 2014 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Risk of expropriation and government action = The risk of expropriation and government action covers the risks of expropriation, breach of contract by the government, a possible negative change of attitude towards foreign investors, and also risks related to the functioning of the judiciary system. Countries are classified into seven categories: from 1 (low risk) to 7 (high risk).