Индия: Високотехнологичен износ

(Мерна единица: млн. щатски долари; Източник: Световната банка)

Високотехнологичен износ (млн. щатски долари): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Индия от 1988 г. до 2015 г. Средната стойност за Индия през този период е 5052.87 млн. щатски долари при минимум от 402.15 млн. щатски долари през 1988 г. и максимум от 17315.68 млн. щатски долари през 2014 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : High-technology exports are products with high R&D intensity, such as in aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and electrical machinery. Data are in current U.S. dollars.